Działamy po to, aby wszyscy czuli się w Polsce jak w domu.

Rozwiązujemy problemy dnia codziennego, opiekujemy się potrzebującymi, patrzymy władzy na ręce, uczymy, jak bronić własnych praw, dbamy o środowisko, pomagamy realizować pasje, łączymy wokół wspólnych celów. Jest nas 100 tysięcy. Każdego roku zmieniamy życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze.

Organizacje społeczne.
To działa!

Gen Z #ToDziała

Jesteś z generacji Z i chcesz zmieniać świat? Gen Z #ToDziała jest dla Ciebie! Podpowiadamy, co możesz zrobić z grupą przyjaciół, rówieśników, sąsiadów w swojej okolicy – zobacz zestaw Instrukcji do zmieniania świata.

Generacja Z to pokolenie, które wierzy, że może zmienić świat. I tak się dzieje – Zetki działają na rzecz klimatu, praw zwierząt, równości. W ramach Gen Z #ToDziała przedstawiamy pomysły, które młodzi aktywiści i aktywistki z sukcesem zrealizowali i zachęcamy innych do podobnych działań w swoich społecznościach. Udowadniamy, że do dużych zmian można dojść małymi krokami. 

Czytaj więcej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Gen Z #ToDziała

Jesteś z generacji Z i chcesz zmieniać świat? Gen Z #ToDziała jest dla Ciebie! Podpowiadamy, co możesz zrobić z grupą przyjaciół, rówieśników, sąsiadów w swojej okolicy – zobacz zestaw Instrukcji do zmieniania świata.

Generacja Z to pokolenie, które wierzy, że może zmienić świat. I tak się dzieje – Zetki działają na rzecz klimatu, praw zwierząt, równości. W ramach Gen Z #ToDziała przedstawiamy pomysły, które młodzi aktywiści i aktywistki z sukcesem zrealizowali i zachęcamy innych do podobnych działań w swoich społecznościach. Udowadniamy, że do dużych zmian można dojść małymi krokami. 

Czytaj więcej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

to działa!

jak to działa?

W Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji społecznych, które znacie jako stowarzyszenia i fundacje. Tworzą je ludzie, którzy chcą odpowiedzieć na potrzeby i rozwiązać problemy, którymi dotychczas nikt się nie zajął.

Co dokładnie robią ludzie organizacji społecznych?

Rozwiązują problemy dnia codziennego.
Otaczają opieką tych, którzy potrzebują pomocy.
Ratują życie, kiedy jest zagrożone.
Pomagają rozwijać talenty i realizować pasje.
Prowadzą szkoły, teatry, centra kultury.
Dbają o przyrodę i zwierzęta.
Wspierają rozwój wspólnot lokalnych.
Patrzą władzy na ręce.
Bronią naszych praw.
Łączą ludzi wokół wspólnych spraw i celów.
Otwierają oczy na potrzeby i problemy innych.
Tworzą przestrzeń, gdzie uczą samoorganizacji, samopomocy i współdziałania.
Budują solidarność i wspólnotę.
Inspirują do działania.

Każdego roku ludzie organizacji społecznych zmieniają życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na lepsze. Tworząc organizacje biorą sprawy w swoje ręce, aby aktywnie działać na rzecz całego społeczeństwa.

Tak to działa.

Każdego roku ze wsparcia ponad 100 tysięcy organizacji społecznych działających w Polsce korzystają miliony osób: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Często robią to nieświadomie, bo niewiele z nich wie, że organizacje społeczne działają niemal wszędzie – w szkole, na boisku, w szpitalu, telewizji, teatrze czy nawet w lesie.

Dlatego kilkadziesiąt organizacji społecznych połączyło siły, aby pokazać co robią i jaki ma to wpływ na życie każdego i każdej z nas. Efektem naszej współpracy jest kampania społeczna

„Organizacje społeczne.
To działa”

– pierwsza w Polsce kampania, w którą zaangażowało się tak dużo tak różnorodnych organizacji społecznych, a kolejne do niej dołączają.

Chcemy, żebyście zobaczyli jak działamy, kim są ludzie pracujący w organizacjach społecznych, a kim ci, którzy korzystają z naszego wsparcia. Aby Wam to ułatwić przygotowujemy serię krótkich materiałów: filmików wideo i zdjęć, które odnajdziecie w sieci wpisując hasztag #todziala.

Dołączcie do nas!

Organizacje społeczne.
To działa.

10

pytań
i odpowiedzi

Co to są organizacje społeczne?

Organizacje społeczne (pozarządowe) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
Najbardziej popularne formy organizacji to fundacje i stowarzyszenia. Różnią się między sobą między innymi tym, że do założenia fundacji wystarczy nawet jedna osoba (fundator), w przypadku stowarzyszenia potrzebna jest grupa minimum 7 osób. Jako stowarzyszenia działają na przykład Ochotnicze Straże Pożarne i wiele klubów sportowych.
Celem działania organizacji jest zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów, którymi nikt inny nie zajął się w skuteczny sposób.

Ile jest organizacji w Polsce?

W Polsce aktywnie działa około 100 tysięcy fundacji i stowarzyszeń. Połowa z nich  funkcjonuje na wsiach i w małych miastach nie większych niż 50 tysięcy mieszkańców. Jedna trzecia organizacji działa w dużych miastach liczących więcej niż 200 tysięcy mieszkańców. Najwięcej organizacji jest na Mazowszu, ponad 20 tysięcy, w tym połowa w samej Warszawie. Ponad 10 tysięcy organizacji jest zarejestrowanych w Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku oraz na Dolnym Śląsku. Zdecydowanie najmniej organizacji jest w województwie opolskim, lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim – po około 3-4 tysiące.

Czym zajmują się organizacje?

Organizacje działają w bardzo różnych dziedzinach: edukacji, kulturze, sporcie, ochronie środowiska, zdrowiu, nauce, prawach człowieka i wielu, wielu innych. Trudno w codziennym życiu nie zetknąć się z działaniami czy efektami działań organizacji, choć czasem nie jesteśmy świadomi, że robią to właśnie organizacje.

Najwięcej, bo ponad jedna trzecia organizacji działających w Polsce zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby. 15% działa na polu edukacji i wychowania, a 13% zajmuje się kultura i sztuką.

Skąd organizacje mają pieniądze na swoje działania?

Pomoc i wsparcie, jakie niosą organizacje społeczne, są możliwe dzięki zdobytym przez nie środkom finansowym. Są to: składki członkowskie; darowizny od osób indywidualnych, firm lub instytucji; środki na realizację zadań publicznych ze źródeł samorządowych i administracji centralnej; przychody z działalności gospodarczej; 1% podatku; zagraniczne środki publiczne, na przykład z Unii Europejskiej.

Dzięki nim organizacje społeczne mają szansę w pełni realizować potrzeby tych, dla których działają.

Czy wszystkie organizacje społeczne to organizacje pożytku publicznego?

W Polsce mamy ponad 100 tysięcy organizacji, a status organizacji pożytku publicznego (OPP) ma około 8 tysięcy.
Organizacje pożytku publicznego mają kilka przywilejów, z których najbardziej znany, to możliwość ubiegania się o 1% podatku.
Aby móc zbierać 1% podatku, organizacja musi spełnić szereg warunków zapisanych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, takich jak m.in:
– wykazanie się aktywną i nieprzerwaną działalnością organizacji przez okres co najmniej dwóch lat
– spełnienie obowiązków sprawozdawczych – aby znaleźć się na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% organizacja musi co roku zamieszczać sprawozdania ze swojej działalności w bazie ministerialnej

Kto kontroluje organizacje społeczne?

Każda fundacja podlega ministrowi, każde stowarzyszenie – staroście. Mają oni zapisaną ustawowo możliwość kontroli organizacji. Fundację i stowarzyszenie mogą też kontrolować np. urząd skarbowy, NIK, Państwowa Inspekcja Pracy itd.
Organizacje mają też dużo obowiązków sprawozdawczych. Co roku składają sprawozdanie finansowe i deklarację podatkową CIT-8 w swoim urzędzie skarbowym. Sporządzają coroczne sprawozdanie z działalności, a fundacje wysyłają sprawozdanie z działalności „swojemu” ministrowi (właściwemu ze względu na to, czym zajmuje się fundacja, np. minister kultury, minister sportu).
Zamieszczają też sprawozdania na swojej stronie www – każdy może do nich zajrzeć. Pokazują swoje działania w mediach tradycyjnych, elektronicznych czy społecznościowych.
Możliwość dopytywania organizacji o jej działalność mają też jej darczyńcy, wolontariusze – wszystkie osoby, które chcą ją wspierać.

Kto pracuje w organizacjach społecznych?

Organizacje społeczne nie działają dla zysku – nie oznacza to jednak, że osoby w nich pracujące nie mogą być wynagradzane. Organizacje mogą zatrudniać pracowników tak samo jak instytucje publiczne czy firmy prywatne. Tak więc nie wszystkie osoby działające na rzecz organizacji to wolontariusze – w organizacjach pracują osoby zatrudnione na etat, umowę zlecenie czy umowę o dzieło.
Zgodnie z wynikami badań Stowarzyszenia Klon/Jawor 35% organizacji w Polsce posiada zespół stałych, regularnych pracowników, w tym 20% organizacji zatrudnia, przynajmniej jedną osobę, na podstawie umowy o pracę. W pozostałych 15% organizacji nikt nie jest zatrudniony na umowę o pracę, ale organizacja ma stałych, regularnych pracowników zatrudnionych na podstawie powtarzalnych umów zlecenie, umów o dzieło czy prowadzących własną działalność gospodarczą. 20% organizacji nie posiada stałego zespołu pracowników, ale od czasu do czasu zleca płatną pracę na podstawie umów cywilno-prawnych.
45% organizacji opiera się w 100% na wolontariacie.

Czy organizacje społeczne mogą zarabiać?

Organizacje społeczne działają dla zmiany. To, co chcą zmieniać, opisane jest w statucie każdej z nich. Obszar i sposoby działania organizacji są bardzo różnorodne. Aby móc realizować swoje cele, często potrzebują dużych nakładów. Nie tylko osobowych, ale też finansowych.
Weźmy przykład organizacji, której członkowie wspierają rodziny dzieci po wypadkach, pomagają w rekonwalescencji ich pociech. Wolontariusze prowadzą warsztaty w szkołach o bezpieczeństwie na drodze, opiekują się dziećmi w czasie wyjazdów integracyjnych. Za swoją pracę nie oczekują zapłaty, robią to dla dobra innych i własnej satysfakcji. Ale już do prowadzenia rehabilitacji potrzebne jest m.in. odpowiednie miejsce, sprzęt i specjaliści. To wszystko kosztuje. Dlatego czasem organizacje decydują się na pobieranie opłaty.
Ta opłata często nie daje organizacji zysku, tylko pokrywa koszty. Nawet jeśli stowarzyszenie lub fundacja prowadzi działalność gospodarczą i zysk powstanie, to musi być przeznaczony na realizację celów statutowych.

Co o organizacjach sądzą Polki i Polacy?

Według badań Edelman Trust Barometer w 2018 roku 54% dorosłych Polek i Polaków zadeklarowało zaufanie do organizacji społecznych. Organizacjom ufamy dużo bardziej niż rządowi, samorządom, mediom czy biznesowi. Od lat także zaufanie do fundacji i stowarzyszeń systematycznie rośnie.

Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor pokazują, że to, co najbardziej zwiększa zaufanie do organizacji, to fakt, że pomagają potrzebującym, wskazują na nadużycia władzy, a także wzmacniają poczucie wspólnoty.

Wśród przypisywanych organizacjom cech, które w Polakach wywołują pozytywne skojarzenie, dominuje „pomaganie innym” (34%). Nie bez znaczenia jest też „niezależność od władzy, polityki” (takie skojarzenie ma 15% Polaków) – wobec utrzymującego się niskiego zaufania do rządu odrębność organizacji zwiększa ich wiarygodność.

 

Jak można wspierać organizacje społeczne?

Warto wspierać organizacje społeczne. Można zostać wolontariuszem, wolontariuszką organizacji i podarować jej swoją wiedzę (np. prawnik pomaga napisać umowę dla organizacji) lub swój czas (np. uczniowie opiekują się psami w schronisku). Można też pomóc rzeczowo: przekazać żywność dla podopiecznych fundacji, czy meble do biura stowarzyszenia.
Jeśli zaś w swoim portfelu masz trochę pieniędzy, którymi chcesz wesprzeć jakiś ważny cel społeczny, to warto przekazać na konto bankowe organizacji darowiznę na cele pożytku publicznego. To rozwiązanie ma też tę zaletę, że możesz wtedy skorzystać z odliczenia podatkowego.
W wersji dla zabieganych – weź udział w zbiórce publicznej i wrzuć pieniądze do puszki lub wyślij SMS-a charytatywnego.
Na początku każdego roku nie zapomnij o 1% Twojego podatku – przekaż go wybranej organizacji pożytku publicznego.
Pamiętaj, że każda taka bezinteresowna pomoc – zarówno wolontariacka, jak i finansowa – jest dla organizacji bardzo ważna! Dzięki temu mogą zrobić więcej pożytecznych rzeczy, a ludzie, którzy w nich działają czują jeszcze większą motywację, bo wiedzą, że mają sojuszników misji organizacji.

×

19.10.18

Notka prasowa o kampanii

27.02.19

Dzień Organizacji Społecznych

04.12.2020

#OdNasZależy Polska 2060

10.05.2022

Gen Z #todziała_włącz się

10.12.2022

Gen Z #todziała_zakończenie projektu

×

Akademia Piłkarska dla Dziewczynek “Diamonds Academy”, foto: Tomasz Kaczor
Licencja: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, foto: Tomasz Kaczor
Licencja: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Fundacja Katalyst Engineering, “Ogarnij Inżynierię”, foto: Tomasz Kaczor
Licencja: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

Oleśnica BajkStajl, foto: Sebastian Kali Paszkiewicz
Licencja: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0

×

Wersja pełna logotypu:

 

Wersja skrócona logotypu:

 

×

Dołączcie do nas!

Dajcie się poznać i pokażcie, że „to działa”!

Prześlijcie nam zdjęcia/ filmy/ krótki opis tego, co robi Wasza organizacja. Przygotujcie coś, co zainteresuje także osoby z drugiego końca Polski, opowiedzcie o sobie w sposób zwięzły i przede wszystkim – ciekawy! Strona kampanii i nasze profile w mediach społecznościowych to miejsca, gdzie możemy je pokazać.

Włączcie się w  promowanie kampanii „Organizacje społeczne. To działa.”

Skorzystajcie z naszych materiałów (filmów i zdjęć) i zamieśćcie je na Waszych stronach, profilach w mediach społecznościowych itd. Są one dostępne dla wszystkich.

Pokażcie nam jak to zrobiliście! Łatwo się znajdziemy, jeśli będziemy wspólnie używać hasztagu #ToDziała

Macie inny pomysł na promocję? Opowiedzcie nam o nim.

Włączcie się w prace nad kampanią.

Możecie się włączyć na różne sposoby: pomagając w opracowywaniu materiałów, filmów i zdjęć o organizacjach, przesyłając informacje o ciekawych inicjatywach w Waszej okolicy i wiele innych. Zapraszamy, skontaktujcie się z nami.

Zostańcie partnerem kampanii.

Start kampanii nie byłby możliwy bez wsparcia wielu organizacji – partnerów kampanii. Ich aktualną listę znajdziecie na todziala.org. Zależy nam na tym, aby kampania docierała jak najszerzej, aby powstawały nowe filmy, zdjęcia, informacje  o działaniach organizacji w całej Polsce. Możecie nam w tym pomóc, wspierając kampanię – także finansowo. Liczy się każda, nawet niewielka kwota. Zapraszamy!

Kontakt: info@todziala.org

 

×

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Stowarzyszenie Klon/Jawor z siedzibą w Warszawie, 00-031, przy ul. Szpitalnej 5/5. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy klon@klon.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane użytkowniczek i użytkowników strony todziala.org

W celu zarządzania stroną i analizowania skuteczności komunikacji na stronie internetowej to dziala.org korzystamy z narzędzia do analizowania odwiedzin stron Google Analytics. Za pośrednictwem plików cookie Google Analytics przetwarzamy dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkowników i użytkowniczek na stronie todziala.org, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników ze stroną. Korzystamy z metody zbierania danych analytics.js/gtag.js, dlatego informacje w lokalnych plikach cookie będą ograniczone do losowo wybranego identyfikatora (np. 12345.67890).Google jest administratorem danych osobowych i przetwarza je na podstawie własnego regulaminu. Jeśli korzystasz z przeglądarki, nie logując się na konto Google, zbierane informacje Google przechowuje przy użyciu unikalnych identyfikatorów powiązanych z używaną przez Ciebie przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem. Jeśli się zalogujesz, zbiera też informacje, które zapisuje na Twoim koncie Google. Więcej informacji w polityce prywatności firmy Google.

Dane statystyczne gromadzone w Google Analytics przechowujemy przez dwa lata od czasu zakończenia Kampanii.

Opisane zasady dotyczą jedynie domeny todziala.org. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie.

Dane ludzi mediów

Przetwarzamy dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych w ramach Kampanii.

Dane przetwarzamy do końca działania Stowarzyszenia Klon/Jawor. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: klon@klon.org.pl.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje prasowe Kampanii oraz zaproszenia na spotkania dla mediów, napisz do nas na adres klon@klon.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania mailingu.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do dwóch lat od zakończenia działalności Stowarzyszenia.

Zastrzegamy sobie możliwość upublicznienia (np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej) przesłanych nam informacji związanych z tematyką, która dotyczy kampanii, ale bez ujawniania danych osobowych.

Dane osób komunikujących się przez portale społecznościowe

Facebook, YouTube, Twitter i Instagram są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy za ich pośrednictwem wchodzisz w interakcję z nami (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz tych mediów także Stowarzyszenie Klon/Jawor. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na serwerze należącym do Stowarzyszenia, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w ramach kampanii Organizacje społeczne. To działa (dalej: Kampania). W Kampanii korzystamy z zewnętrznych usług (Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics), które są administratorami danych osobowych i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, które odpowiadają za obsługę informatyczną Kampanii. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane (jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje).

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron, korzystania z oferowanych funkcjonalności oraz generowania statystyk strony za pomocą narzędzia Google Analytics.

Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 20 września 2018 r.

Regulamin strony

  1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej todziala.org (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Stowarzyszenie Klon/Jawor (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie, 00-031, przy ul. Szpitalnej 5/5, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000031549 NIP: 525-21-88-951.
  2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
  3. Stowarzyszenie nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  4. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
  5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony.
  6. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
  7. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej klon@klon.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Stowarzyszenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
  8. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej klon@klon.org.pl.