Równość – to działa

Organizacje równościowe wspierają grupy wykluczone i budują społeczeństwo obywatelskie. Troszczą się o zapewnienie równych szans i przeciwdziałają dyskryminacji. Zabiegają o prawa mniejszości seksualnych, mniejszości narodowych i osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzą działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz równości edukują polskie społeczeństwo prowadząc np. zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach, tak jak Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dzięki Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej wprowadzone zostały klauzule antydyskryminacyjne w umowach najmu lokali usługowych zawieranych przez m.st. Warszawa. Natomiast dzięki Stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza w lutym 2020 r. podpisana została przez prezydenta Warszawy Warszawska Deklaracja LGBT+, która m.in. gwarantuje miejski mechanizm wsparcia dla osób LGBT+ doświadczających zachowań homo- i transfobicznych wraz z systemem monitoringu tych zachowań.

Organizacje tworzą także standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przykładem jest Spółdzielnia Socjalna Fado, która stworzyła Łódzki Standard Dostępności. Organizują również zajęcia integracyjne i wyrównują szanse w dostępie do kultury i edukacji. Dzięki temu każdy niezależnie od stopnia niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wyznania, czy też pochodzenia może uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.

Kampania Przeciwko Homofobii zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Pracuje, aby Polska była różnorodna, i aby wszystkie osoby LGBT+, ich rodziny i bliscy, mogły się czuć bezpiecznie i w pełni rozwijać swój potencjał. Co roku wraz z innymi organizacjami społecznymi bierze udział w Paradzie Równości w kilkunastu polskich miastach i udowadnia, że miłość – to działa!

Osoby z niepełnosprawnościami to największa mniejszość społeczna na świecie. Jak wszyscy, mają różnorodne potrzeby i, jak wszyscy, chcą, aby traktować je z szacunkiem i akceptacją. Jak dzisiaj wygląda społeczny model niepełnosprawności? Czy istnieją potrzeby zmiany nawyków językowych? Na te i inne pytanie odpowiedziały nam w filmie osoby z niepełnosprawnościami, na co dzień związane z organizacjami społecznymi: Fundacja Kultury bez Barier, Teatr 21, Stowarzyszenie Mary i Max i Spółdzielnia Socjalna WOLA. Tym samym pokazali, że „Świat nie dzieli się na “pełnosprawnych” i “niepełnosprawnych”, tylko jest zamieszkany przez bardzo różnych ludzi z różnymi potrzebami”.

 

zdjęcia: Parada Równości, Teatr 21
autor: Tomasz Kaczor