Prawa człowieka – to działa

Organizacje społeczne na całym świecie, także w Polsce, pełnią bardzo ważną rolę w ochronie praw człowieka. Na bieżąco śledzą sytuację w tym zakresie, nagłaśniają przypadki naruszania naszych praw, wspierają i reprezentują ofiary. Edukują nie tylko dzieci, ale także dorosłych, czym są prawa człowieka i dlaczego obowiązkiem nas wszystkich jest dbanie, aby były respektowane.

Jedną z bardziej znanych międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka jest Amnesty International. To AI organizuje Maraton Pisania Listów, wydarzenie mobilizujące ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka monituje przestrzeganie praw człowieka, zajmuje się także problemami praw mniejszości w Polsce. Z kolei Polska Akcja Humanitarna koncentruje się na działaniach wszędzie tam, gdzie nie są zaspokajane podstawowe prawa człowieka, takie, jak dostęp do wody, żywności czy edukacji. Działając już niemal 30 lat organizacja PAH zorganizowała akcje pomocy w 44 krajach, zapewniła dostęp do wody dla ponad 500 tys. osób i dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych dla 1,5 mln osób.

Organizacją, która koncentruje się na działaniach lokalnych jest lubelskie stowarzyszenie Homo Faber, przeciwdziałające dyskryminacji grup mniejszościowych. 11 Listopada 2019, w Dzień Święta Niepodległości Stowarzyszenie Homo Faber zaprosiło na wspólną kolację mieszkańców i mieszkanki Lublina – tych, którzy żyją tu od zawsze i tych, którzy dopiero od niedawna. Polki i Polacy, cudzoziemcy i cudzoziemki spotkali się, aby lepiej się poznać i wspólnie świętować ten ważny dla Polski dzień – zobacz, jak świętowano.

zdjęcie: Polska Akcja Humanitarna, Syria 2017, obóz dla osób wewnętrznie przemieszczonych