Edukacja – to działa

Edukacją i wychowaniem zajmuje się 13% organizacji społecznych w Polsce.

Fundacje i stowarzyszenia prowadzą ponad 2 tysiące szkół, również w małych miejscowościach. Jednym z przykładów takiej szkoły jest Szkoła Podstawowa w Berezówce prowadzona przez Stowarzyszenie “Za Rzeką Krzną”.

Organizacje opracowują także programy edukacyjne (obywatelskie, prawne, ekologiczne, medialne, równościowe i inne) dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, dyrekcji, tak jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy Fundacja Edukacja dla DemokracjiAktywizują uczniów i uczennice poprzez np. prowadzenie projektów edukacyjnych i społecznych oraz rozwijają sieci współpracy między szkołami i nauczycielami. To między innymi dzięki organizacjom społecznym i ich programom i materiałom edukacyjnym, nauczyciele i nauczycielki realizują projekty, które są czymś więcej niż podstawa. Otwierają uczniów na świat i zachęcają do działania.
Wybrane pomoce, opracowane przez organizacje społeczne znajdziecie tutaj.

W polskich szkołach jest wielu nauczycieli i nauczycielek przekazujących dzieciom i młodzieży wartości, których nie ma w podstawie programowej: współpraca, szacunek, odwaga, odpowiedzialność, empatia i wiele innych. Wsparciem dla nich są organizacje społeczne. To między innymi dzięki ich programom i materiałom edukacyjnym, nauczyciele i nauczycielki realizują projekty, które są czymś więcej niż podstawa.  Jednym z takich nauczycieli jest Michał Romanowski, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim, który uczy dzieci i młodzież czegoś więcej niż podstawa programowa: współpracy, otwartości, szacunku, odwagi i odpowiedzialności.

Fundacja Katalyst Engineering otwiera przed uczniami świat zaawansowanej technologii, zaprasza do majsterkowania i zabawy z naukami ścisłymi. W projekcie „Ogarnij inżynierię” dzieci uczą się projektowania, przeprowadzania eksperymentów i praktycznego wykorzystywania najnowocześniejszych technologii. Zastosowana metoda pracy sprawia, że uczniowie dużo bardziej angażują się w lekcje i są zmotywowani do uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Stają się odkrywcami i konstruktorami.

Fundacja Go’n’act to zespół pasjonatek i pasjonatów, którzy starają się budować lepszy świat poprzez nieformalną edukację dzieci i młodzieży. Prowadzą warsztaty, spotkania, szkolenia i projekty z lokalną społecznością przekazując im wiedzę z zakresu edukacji globalnej i obywatelskiej. Promują wśród dzieci i młodzieży solidarność międzyludzką, empatię, odpowiedzialności wobec innych jednostek i całego społeczeństwa.

foto: Fundacja Go’n’Act, Piknik Wielokulturowy, fot. Jerzy Wypych