Wspólnota – to działa

Organizacje społeczne budują poczucie solidarności i wspólnoty, tak aby wszyscy czuli się w Polsce, jak w domu. Prowadzą działania integracyjne i międzypokoleniowe, promując wzajemny szacunek oraz otwartość na innych. Wspierają migrantów i migrantki oraz uchodźców i uchodźczynie przebywające w Polsce. Działają również na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. 

Międzypokoleniowe przejazdy rowerowe, pikniki, wystawy fotografii, warsztaty z ratownictwa medycznego dla seniorów, rowerowa biblioteka – to tylko kilka przykładów licznych działań grupy BajkStajl z Oleśnicy. Kilka lat temu ta grupa zapaleńców rowerowych skonstruowała rikszę, która pełni funkcję „ruchomej ławeczki” dla seniorów i osób z trudnościami w poruszaniu się. Integrują, wspierają i tworzą niezwykłą społeczność wokół działań, gdzie rowery są tak naprawdę tylko pretekstem do budowania wspólnoty mimo różnic. Zobaczcie, jak to działa. 

Stowarzyszenie Animacji Społecznej REZERWAT to grupą młodych ludzi, dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Pomagają dzieciom po przejściach, pochodzących z bardzo trudnych i niebezpiecznych środowisk. To dzieci, które zwątpiły w życzliwość dorosłych, a oni starają się to naprawić. Wśród dzieci, które wspierają jest grupa romskich dzieci, którym streetworkerki pomagają na nowo oswoić się z miastem i oderwać je od ulicy. Zapewniają im nie tylko szereg aktywność, ale przede wszystkim swój czas i wsparcie.

Stowarzyszenie AB-BA wspiera dzieci i młodzież uczące się języka białoruskiego. To jedna z 450 organizacji społecznych w Polsce działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ochrony języków mniejszościowych i regionalnych. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, którzy chcieli przekazać swoim dzieciom wiedzę na temat białoruskiej kultury, a jednocześnie pomóc im w integracji z lokalną społecznością. Poznaj historię Olka i jego przyjaciół.

Marina Hulia od lat pomaga uchodźcom i uchodźczyniom z Czeczeni. Łączy rodziny uchodźcze z polskimi, pomaga budować relacje pomiędzy czeczeńskimi dziećmi i dziećmi z Polski. Z jej inicjatywy w jednym z warszawskich liceów odbywają się wspólne spotkania świąteczne, gdzie gospodarzami są Polacy, a Czeczeni – gośćmi. Obejrzyj historię Milany i jej rodziny, która brała udział w jednym z takich spotkań.

 

Zdjęcia: REZERWAT, autorka: Marta Rybicka