Pomoc – to działa

Organizacje społeczne niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują. Ochotnicze straże pożarne, górskie czy wodne pogotowia ratunkowe to także organizacje społeczne. Fundacje i stowarzyszenia obejmują opieką osoby w trudnych sytuacjach życiowych – osoby w kryzysie bezdomności, osoby bezrobotne, czy też rodziny zagrożone alkoholizmem lub narkomanią. Prowadzą większość, bo 85% placówek dla osób w kryzysie bezdomności, z których rocznie korzysta blisko sto tysięcy osób. Organizacje prowadzą również świetlice środowiskowe oraz domy samotnej matki. Udzielają porad prawnych i zapewniają wsparcie psychologiczne.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to jedna ze starszych organizacji społecznych, działających w Polsce. Niemal 1500 ochotniczych ratowników i ratowniczek, skupionych w siedmiu regionalnych grupach, niesie pomoc w górach ludziom, których zdrowie i życie jest zagrożone. Zobacz, jak działa grupa GOPR Beskidy.

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej oraz Fortior-Fundacja Dla Wielu z programem Medycy na Ulicy to jedne z ponad 200 organizacji społecznych w Polsce, które wyciągają rękę do ludzi w kryzysie bezdomności. Udzielają pomocy medycznej, dają wsparcie psychologiczne, prowadzą schroniska i domy treningowe. Udowadniają, że w każdym momencie swojego życia można zmienić kurs. Pan Marek to jedna z wielu osób, której dzięki organizacjom społecznym udało się wprowadzić zmiany i zacząć swoje życie na nowo – obejrzyj.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei prowadzi przychodnie dla osób z kryzysie bezdomności w Krakowie i Warszawie. Przychodnie, poza specjalistyczną pomocą lekarską udzielają wsparcia w znalezieniu miejsc noclegowych czy uregulowaniu swoich spraw formalnych, takich, jak wyrobienie dokumentu tożsamości, uzyskanie ubezpieczenia lub zasiłku. Osoby potrzebujące dostają tu także leki, środki higieniczne, odzież czy obuwie. „Lekarze Nadziei” pomagają osobom, które nigdzie indziej nie mają szans jej otrzymać. Bezdomni nie są ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przychodniach przyjmowani są wszyscy, nie tylko ci, którzy potrzebujący wsparcia medycznego, ale także psychicznego. Wśród lekarzy są zarówno kardiolog, chirurg, pulmonolog, jak i psychiatra oraz pracownik socjalny. Lekarze pracują w przychodni jako wolontariusze. Każdy z nich dyżuruje raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Informacja o tym, że istnieje miejsce, gdzie osoby bez zameldowania i numeru PESEL mogą liczyć na pomoc trafia do dużej grupy potrzebujących. „Lekarze Nadziei” mają zarejestrowanych ponad 14 tys. pacjentów.

autor filmu: Bartek Tryzna
zdjęcia: Lekarze Nadziei, foto: Tomek Kaczor