Lokalność – to działa

Organizacje społeczne łączą ludzi wokół wspólnych spraw i celów, także na szczeblu lokalnym. Działają razem, aby zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Tworzą ruchy sąsiedzkie i aktywizują do wspólnego działania. Animują lokalną społeczność, zachęcając do odkrywania własnej historii, kultury i tradycji.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Razem w Bieniowie to niewielka organizacja działająca w otoczeniu pięknej przyrody w województwie lubuskim. Pan Henryk – jeden z przedstawicieli organizacji skończył właśnie 80 lat, ale zapału i energii moglibyśmy mu pozazdrościć. Razem z innymi osobami z lokalnego stowarzyszenia w Bieniowie stworzył ścieżkę edukacyjną Dolina Szyszyny, której każdy element powstał z poszanowaniem środowiska. Obejrzyj, jak swoją wiedzą i wrażliwością dzielą się z najmłodszymi.

130 mieszkańców, 1500 metrów asfaltu, przydrożny krzyż, sklep i jeden koń – Co można zrobić z takim potencjałem? Wszystko. Stowarzyszenie Made in Bończa wśród mieszkańców małej wsi buduje tożsamość lokalną w oparciu o tradycje regionu. Angażuje ich do działania, co sprawia, że każdy z nich czuje współodpowiedzialność za dobro wspólne. Made in Bończa to wspaniały przykład tego, jak organizacje społeczne potrafią aktywizować i łączyć ze sobą ludzi.

Na terenie polskich miast i wsi znajdują się setki, a nawet tysiące zapomnianych, nie upamiętnionych grobów ofiar Zagłady. Pochowani są w nich polscy Żydzi, których losy i imiona często są zapomniane. Celem Fundacji Zapomniane jest odnajdowanie, lokalizowanie i badanie tych miejsc, a następnie – upamiętnianie ich we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej. Przekazują odnalezione historie następnym pokoleniom, by budować świadomość na temat lokalnej historii i przywracać pamięć o ich dawnych mieszkańcach. Wspierają lokalne społeczności w godzeniu się z przeszłością i radzeniu sobie z trudnym dziedzictwem II wojny światowej.

zdjęcia: Stowarzyszenie Made in Bończa, Fundacja Zapomniane
autorka: Marta Rybicka