#OdNasZależy

Od nas zależy, czy jesteśmy wolni

Draginja Nadażdin, Amnesty International