Wspólnota – to działa

Organizacje społeczne budują poczucie solidarności i wspólnoty, tak aby wszyscy czuli się w Polsce, jak w domu. Prowadzą działania integracyjne i międzypokoleniowe, promując wzajemny szacunek oraz otwartość na innych. Wspierają migrantów i migrantki oraz uchodźców i uchodźczynie przebywające w Polsce. Działają również na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Stowarzyszenie Animacji Społecznej REZERWAT to grupą młodych ludzi, dla których los dzieciaków spędzających swój czas na ulicy nie jest obojętny. Pomagają dzieciom po przejściach, pochodzących z bardzo trudnych i niebezpiecznych środowisk. To dzieci, które zwątpiły w życzliwość dorosłych, a oni starają się to naprawić. Wśród dzieci, które wspierają jest grupa romskich dzieci, którym streetworkerki pomagają na nowo oswoić się z miastem i oderwać je od ulicy. Zapewniają im nie tylko szereg aktywność, ale przede wszystkim swój czas i wsparcie.

Stowarzyszenie AB-BA wspiera dzieci i młodzież uczące się języka białoruskiego. To jedna z 450 organizacji społecznych w Polsce działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ochrony języków mniejszościowych i regionalnych. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, którzy chcieli przekazać swoim dzieciom wiedzę na temat białoruskiej kultury, a jednocześnie pomóc im w integracji z lokalną społecznością. Poznaj historię Olka i jego przyjaciół.

Marina Hulia od lat pomaga uchodźcom i uchodźczyniom z Czeczeni. Łączy rodziny uchodźcze z polskimi, pomaga budować relacje pomiędzy czeczeńskimi dziećmi i dziećmi z Polski. Z jej inicjatywy w jednym z warszawskich liceów odbywają się wspólne spotkania świąteczne, gdzie gospodarzami są Polacy, a Czeczeni – gośćmi. Obejrzyj historię Milany i jej rodziny, która brała udział w jednym z takich spotkań.

 

Zdjęcia: REZERWAT, autorka: Marta Rybicka