Edukacja – to działa

Edukacją i wychowaniem zajmuje się 13% organizacji społecznych w Polsce. Fundacje i stowarzyszenia prowadzą ponad 2 tysiące szkół, również w małych miejscowościach. Organizacje opracowują także programy edukacyjne (obywatelskie, prawne, ekologiczne, medialne, równościowe i inne) dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, dyrekcji. Rozwijają sieci współpracy między nauczycielami i szkołami oraz aktywizują uczniów poprzez np. prowadzenie uczniowskich projektów edukacyjnych.


W polskich szkołach jest wielu nauczycieli i nauczycielek przekazujących dzieciom i młodzieży wartości, których nie ma w podstawie programowej: współpraca, szacunek, odwaga, odpowiedzialność, empatia i wiele innych. Wsparciem dla nich są organizacje społeczne. To między innymi dzięki ich programom i materiałom edukacyjnym, nauczyciele i nauczycielki realizują projekty, które są czymś więcej niż podstawa.

Wybrane materiały i pomoce, opracowane przez organizacje społeczne zebraliśmy tu:

OGÓLNE
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Szkoła z Klasą
Fundacja Uniwersytet Dzieci
Fundacja Think
Instytut Pozytywnej Edukacji

EDUKACJA GLOBALNA
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Polska Akcja Humanitarna
Grupa Zagranica
Fundacja Go’n’Act
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fair Trade Polska
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Fundacja Znak

EKOLOGIA, ŚRODOWISKO
WWF
Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła
Otwarty Plan

RÓWNOŚĆ, PRAWA CZŁOWIEKA
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Amnesty International
Fundacja Batorego
Kampania Przeciw Homofobii

MIGRACJE
Chlebem i sola, Fundacja Batorego
Polskie Forum Migracyjne

OBYWATELSKOŚĆ, EUROPA
Fundacja Schumana

NOWE TECHNOLOGIE, INTERNET, BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Centrum Cyfrowe
Fundacja Orange, Mistrzowie Kodowania
Fundacja Panoptykon
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

KULTURA
Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

INNE
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Fundacja Synapsis
Villa Decjusza
Katalyst Engineering
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Katalyst Education, Mapa karier
Katalyst Education, Pi-stacja