#OdNasZależy

Od nas zależy, czy jesteśmy wolnymi ludźmi

Draginja Nadażdin, Amnesty International