forum.ngo.pl - Regulamin

1

Regulamin ten określa zasady korzystania z forum dyskusyjnego www.forum.ngo.pl, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu www.ngo.pl, Stowarzyszenie Klon/Jawor, na rzecz użytkowników portalu www.ngo.pl i Internetu. Udział w forum dyskusyjnym jest bezpłatny i ma na celu wymianę informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2

Forum www.ngo.pl jest dostępne dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet. Redakcja www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do moderacji wpisów na Forum oraz do uwarunkowania o publikowania wpisu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym www.ngo.pl lub podania określonych danych(np. adresu e-mail).

3

Użytkownik / użytkowniczka forum.ngo.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja www.ngo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl, co oznacza m.in., że nie sprawdza prawdziwości faktów, na podstawie których wygłaszane są opinie użytkowników forum.ngo.pl.

4

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc. Wpisów takich redakcja www.ngo.pl nie będzie publikować.

5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl treści nieobyczajnych i wulgarnych. Wpisów takich redakcja www.ngo.pl nie będzie publikować.

6

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na stronach forum.ngo.pl treści reklamowych. Wpisów takich redakcja www.ngo.pl nie będzie publikować.

7

Redakcja www.ngo.pl dołoży wszelkich starań, aby moderując wpisy na forum.ngo.pl, nie blokować swobodnej wymiany poglądów oraz by opublikować wpisy, które nie naruszają punktów 3, 4, 5, w ciągu 2 dni roboczych. Jednakże redakcja www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do niepublikowania i usuwania opublikowanych treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania użytkowania forum.ngo.pl.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu.

Użytkownik/użytkowniczka zamieszczając wpis na stronie forum.ngo.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez redakcję www.ngo.pl zamieszczonego przez niego / nią wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go /jej o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub z innych względów prawnych.

8

Redakcja www.ngo.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników forum.ngo.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika/ użytkowniczki, którego / której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

9

Redakcja www.ngo.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum.ngo.pl, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a wpis użytkownika nie dotrze do forum.ngo.pl.

10

Redakcja www.ngo.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron forum.ngo.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

11

Użytkownicy forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum.ngo.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w miesięczniku gazeta.ngo.pl oraz innych mediach wydawanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

12

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Stowarzyszenie Klon/Jawor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.cron