Błękitny Patrol WWF

Różni ich wiek, wykształcenie, wykonywane zawody, ale łączy wspólny cel – Bałtyk, czyli okno na świat. Chcą, aby nasze morze było zawsze czyste i wypełnione życiem.

Wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF to ludzie w każdym wieku i pochodzący z różnych środowisk. Dzięki temu stanowią tygiel różnych pomysłów i działań, w którym tkwi największa siła. Ich energią jest zdolność do wspólnej mobilizacji w obliczu wezwań wymagających interwencji. Wszyscy z nich myślą globalnie, lecz działają lokalnie. Wiedzą bowiem, że małe kroki zbliżają do wielkich celów.

Działający od początku 2010 r. Błękitny Patrol WWF to jak dotąd największa i najciekawsza akcja WWF Polska. Pozwala na czynne zaangażowanie społeczności lokalnej w ochronę przyrody. 200 wolontariuszy, którzy zamieszkują całe polskie wybrzeże Bałtyku, na co dzień pomaga fokom, morświnom i ptakom morskim, a także wszystkim innym potrzebującym wsparcia zwierzętom.

Członkowie Błękitnego Patrolu stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę. Znajdziemy wśród nich uczniów, studentów, emerytów, nauczycieli, urzędników i przedsiębiorców, a zatem przedstawicieli różnorodnych stopni edukacji i zawodów. Pomimo różnic wolontariusze doskonale ze sobą współpracują. Ramię w ramię biorą udział w akcjach terenowych, wydarzeniach i szkoleniach, przekazując sobie nawzajem zdobyte informacje i doświadczenia.

Wolontariusze Błękitnego Patrolu propagują wiedzę o ssakach i ptakach bałtyckich poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach, bibliotekach, urzędach, a także w czasie pikników i innych wydarzeń organizowanych na całym wybrzeżu. Dzięki nim turyści i mieszkańcy nadmorskich miejscowości mogą dowiedzieć się o biologii, zwyczajach i ochronie fok szarych, morświnów czy ptaków składających lęgi na plażach – sieweczkach obrożnych, ostrygojadach czy rybitwach. Te unikatowe gatunki domagają się dziś docenienia i wsparcia.

Błękitny Patrol WWF powstał w ramach projektu „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”, następnie działał w ramach akcji „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, a od 2017 r. kontynuuje swoją aktywność w obrębie działania „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”. Patrol współpracuje ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu oraz z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING.

Błękitny Patrol prowadzi Fundacja WWF Polska

Fot. Anna Kassolik, Fundacja WWF Polska